Your search results

Банкуудын зээлийн мэдээлэл

Posted by Nasanjargal Nasanjargal on May 23, 2019
| 0

БАНКНЫ ҮНДСЭН ЗЭЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА  

БАНК ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ УРЬДЧИЛГАА ХҮҮ ЗЭЭЛИЙН ХУГАЦАА ШИМТГЭЛ
          ХХБАНК

дэлгэрэнгүй

 

150  сая 20-30%

18.60%

 

20 жил

Зээлийн дүнгээс – 0.5% (50,000 төгрөг – 300,000 төгрөг хүртэл)
30-40% 18%
40% дээш 16.80%
    ХААН БАНК

дэлгэрэнгүй

150 сая 20-40% 22.2% 10 жил Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ 1.5 сая төгрөг
40% дээш 21.0%
  ГОЛОМТ БАНК

дэлгэрэнгүй

20% 18.84% 20 жил  Зээлийн үнийг дүнгийн 1%
30% 18.00%
   ТӨРИЙН БАНК

 

дэлгэрэнгүй

 

200 сая

30% 22.8% 10 жил Олгосон зээлийн 1% буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
31% 21.6%
30% 24.0% 10-15 жил
31% 22.8%
 УБХБАНК

дэлгэрэнгүй

 

150 сая 30% 19.8-22,8% 20 жил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: www.oronsuuts.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare Listings

Facebook User Timeline

Close